Trafikplan, ensretning af hovedgaden og omfartsvej
Idébeskrivelse: Det foreslås at trafikplanen offentliggøres, og hovedgaden ensrettes. Før sidste kommunesammenlægning var landeveje en amtsopgave. Nu er det en kommunal opgave. Trafikministeriet ansøges om et beløb til en omfartsvej om Hvalsø, eftersom en stor del af trafikken gennem byen er byen uvedkommende.

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: Ukendt

Dokumenter
UDVIKLING AF HVALSØ BY – Notat til Økonomiudvalget i Lejre Kommune