Overgange på Hovedgaden
Idébeskrivelse: Det bør være lettere for skolebørnene at krydse Hovedgaden.

Kontakt
Navn: Ingen afsender - kontakt Projektkontoret for mere information
Indsendelsesdato: 01.11.2014