Inspiration fra bymidtesamarbejder i Esbjerg
Idébeskrivelse: Vi anbefaler meget, at Lejre Kommune inviterer arkitekt Per Jørgensen fra Esbjerg Kommune til at fortælle om stærke bymidtesamarbejder i Esbjerg (71.600), Ribe.(8.170) og Bramming (7.060). Siden 1995 har der eksisteret et Bymidteforum i Esbjerg. Her mødes politiker, forvaltning, grundejere, handels- og kulturlivet mv. i et bredt og effektivt samarbejde om konkrete udviklingsprojekter, som også involverer privat medfinansiering og fondsmidler. Erfaringerne var så gode, at der ved kommunesammenlægningen i 2007 blev etableret lignende samarbejder i Ribe og Bramming. Her er skabt stærke bymidtesamarbejder, hvor alle trækker i samme retning. Undertegnede talte med ham ved Region Sjælland og COWIs konference "Kultur og oplvelser i bymidten" den 3. juni 2014. Han vil meget gerne komme og fortælle om sine erfaringer. Mange andre kommuner har allerede trukket på hans 20-årige erfaringer. Det kan f.eks. arrangeres som et temamøde for kommunalbestyrelsen evt. suppleret med interessenter fra Hvalsø (2014).

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: Ukendt dato

Dokumenter
Byforum