Flere grønne elementer ved stationsområdet
Idébeskrivelse: Træer/buske på sydsiden af stationen. Flere træer i bybilledet – f.eks. på stationen. Gerne blomster om sommeren på stationen. Blomsterkasser på stakit på station – passes af vores bofællesskaber i byen.

Kontakt
Navn: Line Jacobsen
E-mail: ljac@lejre.dk
Indsendelsesdato: 01.11.2014