Udviddet Farveskala
Idébeskrivelse: At der både i byfornyelsen og i nybyggeri kommer mere farveglæde og variation.

Kontakt
Navn: Jørn Hansen
Adresse: Mosesvinget 9, 4330 Hvalsø
E-mail: to@joern.dk
Telefonnummer: 26191484
Indsendelsesdato: Ukendt

Dokumenter
Farve Eksempel

Inspiration til byrum
Jordfarveskala
Variation i udseende