Brugen af torvet
Idébeskrivelse: Der etableres torvedag hver lørdag i sommerhalvåret samt et julemarked i forbindelse med juletræets tænding. På torvet skal der sælges både økologiske og konventionelle madvarer, frugt og grønt. Erhvervsforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med et oplæg, så aktiviteten kan starte op i sommeren 2014. Torvedagen skulle gerne blive en fast tradition, der er med til at sætte Hvalsø på landkortet som den naturlige centerby. Som et led i den overordnede udvikling af Hvalsø by vil udviklingsgruppen arrangere ”open air” udstillinger på torvet, således at der kan komme en naturlig og løbende dialog med borgerne om udviklingen.

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014