Kommunalt opkøb af ejendomme
Idébeskrivelse: Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om køb af ejendomme på Hovedgaden til forskønnelse af byen.

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014