REMA 1000
Idébeskrivelse: Placer REMA1000 på det område, hvor den gamle Netto og Ellegaard ligger.

Kontakt
Navn: Palle Bruselius
E-mail: palle@bruselius.dk
Indsendelsesdato: 01.11.2014