Liv på stationen
Idébeskrivelse: Mere liv på stationen- salg af kaffe m.v. – måske leverance af varer til pendlere. .

Kontakt
Navn: Line Jacobsen
E-mail: ljac@lejre.dk
Indsendelsesdato: 01.11.2014