Ballonfabrikken
Idébeskrivelse: Ballonfabrikken bør rives ned.

Kontakt
Navn: Lene J. Jørgensen
Indsendelsesdato: 01.11.2014