Brug af grusgrav
Idébeskrivelse: LRekreativt område i den nuværende grusgrav ved skoven.

Kontakt
Navn: B.G. Stone
Indsendelsesdato: 18.11.2014