Langsigtet udviklingsplan for Hvalsø
Idébeskrivelse: Hvalsø byudvikling/byfornyelse skal ske i en 8-12 år perspektiv og der skal årligt ske fremskidt som støtter op omkring denne langsigtede udviklingsplan. Gruppen mener at byen skal ses om en helhed og alle dele af byen skal med. En beskrivelse af Hvalsø bys udseende om 8-12 år udarbejdes med forventningerne til såvel privat som offentlig service. Herunder med særligt henblik på nye boligområder som Hyllegården.

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014