Forslag til organisering
Idébeskrivelse: En styregruppe bestående af 6-8 personer fra handelslivet i Hvalsø og Hvalsø Grundejerforening er ankerpersoner i denne udvikling. En medarbejder fra Center for Byg & Miljø, team Plan & Klima tilknyttes styregruppen for at få den faglige ekspertise og for at få en relevant indgang til den kommunale administration. Administrativt forankres projektet hos en af kommunens direktører for at undgå, at de mange forskellige faglige aspekter får processen til at trække ud. Gennem hele forløbet afholdes borgermøder og en særlig hjemmeside (evt. en del af kommunens) beskriver, hvilke beslutninger, der er taget, og hvor langt de enkelte delprojekter er kommet.

Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014