Fonde til bl.a. tunnel og sportsanlæg
Idébeskrivelse: Fonde
Prospekt fra Juul og Frost (jf. partnere) præsenteres for Realdania med håb om, at Realdania vil bidrage til processen.
Lokale- og Anlægsfonden ansøges om midler og medvirken til lege-, idræts-, motionsområdet ved skolesøen.
Statens Kunstfond søges om midler til udsmykning af tunnelen under stationen og/eller vejtunnellen. De herved etablerede kunstværker grafittisikres. Man kunne også overveje at male viadukten i en flot farve (f. eks. mørkegrøn med hvide kontraster) samt at lyssætte den i vinterhalvåret, således at den kommer til at fungere som en flot ”portal” til byen. Den grønne farve ville spille sammen med ”den grønne port til naturen”.


Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014