Inspiration, oplæg og partnere
Idébeskrivelse: Inspiration
Styregruppen (nævnt under organisering) og kommunalbestyrelsen tager på studietur til relevante byer.
Partnere, oplægsholdere og konsulenter:
Arkitektfirmaet Juul Frost anmodes om at lave et prospekt for udviklingen med udgangspunkt i firmaets helhedsstrategi for Hvalsø fra 1999-2001.
Professor, arkitekt MAA Jan Søndergaard, Professor og studieleder på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen i København vil gerne kontaktes med henblik på at få nogle studerende til at interessere sig for projektet.

Der afholdes borgermøde i forbindelse med Juul Frosts udarbejdelse af prospekt, dels for at skabe lokal forankring, og dels for at inspirere Juul Frost.


Kontakt
Navn: Gert Fabrin
E-mail: gertfabrin@hotmail.com
Indsendelsesdato: 12.05.2014