Forskønnelse af Hovedgaden
Idébeskrivelse: Hovedgaden skal lukkes eller ensrettes. Vi ser gerne boliger i hovedgaden i stedet for. Beplantning reetableres. Hvis forretninger, så en ny skiltepolitik (mere ensartet).

Kontakt
Navn: Torkil Werner Jørgensen
Adrese: Provstevænget 3, 4330 Hvalsø
E-mail: torkil.bente@youmail.dk
Telefonnummer: 25720426
Indsendelsesdato: 27.11.2014