Vejvisertavler
Idébeskrivelse: Når man kommer til Hvalsø som gæst (fremmed) er et oversigtskort med seværdigheder m.m. ønskeligt i begge sider af stationen samt ved det nye Søtorv center.

Kontakt
Navn: Bent W. Hansen
Adrese: Melissehaven 1, 4330 Hvalsø
E-mail: 2010twb@gmail.com
Telefonnummer: 22100045
Indsendelsesdato: 27.11.2014