Kirken bliver ikke synlig fra søsiden og der mangler flere grønne elementer
Idébeskrivelse: Når man står ved Hallen og kigger ind mod kirketårnet, vil man efter byggeriet af Søtorvet ikke kunne se så meget af kirketårnet som tegninger viser. Det er misvisende og der er ikke det kik som der er lovet af plantegningerne. I lokalplanen for Søtorvet er der kun lagt op til få store træer og det er alt for lidt. Der kunne laves nogle bede med græsser, set bl.a. i Vestra Hamnen ved Malmø. Det ligner lige nu mere en stenørkner og der mangler i det hele taget noget grønt.

Kontakt
Navn: Jørn Hansen
E-mail: to@joern.dk
Indsendelsesdato: 02-12-2014