Grøn Station
Idébeskrivelse: Grøn bevoksning (evt. efeu) rundt om tunellen som går under banen, dækker den grå beton og hindrer at der kan males "tags" og anden uvekommen grafiti.

Kontakt
Navn: Jørn Hansen
Adrese: Mosesvinget 9, 4330 Hvalsø
E-mail: to@joern.dk
Telefonnummer: 26191484
Indsendelsesdato: 02-12-20142014-1087-02
2014-1087-03
2014-1087-04

Dokumenter
Grøn Beplantning (PDF)