Outdoor fitness ved søen
Idébeskrivelse: Der er afsat penge i budget 2015 til outdoor fitness En af dem kunne etableres sammen med legepladsen på Søpavillionens jord (når denne fjernes).

Kontakt
Navn: Line Jacobsen
E-mail: ljac@lejre.dk
Telefonnummer: 40836000
Indsendelsesdato: 03-12-2014