Beplantning af skrænter ved ny nedkørsel til station
Idébeskrivelse: Der indkøbes f.eks. 1000 påskelijleløg, som en række borgere går sammen om at plante i små grupper på de grønne skråninger ned mod stationen (ad den snoede vej).

Kontakt
Navn: Line Jacobsen
E-mail: ljac@lejre.dk
Telefonnummer: 40836000
Indsendelsesdato: 03-12-2014