Plantning af hæk og buske på sydsiden af stationen
Idébeskrivelse: Der plantes bøgehæk rundt i kanten ved nedgangen. Der plantes træer og buske langs selve perronen.

Kontakt
Navn: Line Jacobsen
E-mail: ljac@lejre.dk
Telefonnummer: 40836000
Indsendelsesdato: 03-12-2014