Ballonfabrik
Idébeskrivelse: Ballonfabrikken skal rives ned og der skal være boliger istedet.

Kontakt
Navn: Jan Hansen
Telefon: 53318458
Indsendelsesdato: 03-12-2014