Gør det grønne område mere attraktivt
Idébeskrivelse: Fjern ståltrådshegnet omkring søpavillonen, opret evt borde og bænke under halvtag. Vildnisset bag Søhus kunne laves om til skolehaver, evt. med hjælp af frivillige til at bistå børnene. LED lys langs stierne. Motionssti m enkle redskaber.

Kontakt
Navn: Lisbeth Nyborg
Telefon: 53318458
E-mail: lnyborg7@gmail.com
Indsendelsesdato: 03-12-2014