Renover Hovedgaden
Idébeskrivelse: Hovedgaden trænger til at blive kraftigt renoveret, så den bliver pænere og forskønnet. Både fra Brugsen og hen til rundkørslen og den anden vej fra Brugsen og ned til tunnelen trænger den til at blive forskønnet. Belægningen på hovedgaden skal også laves om.

Kontakt
Navn: Jan Hansen
Telefonnummer: 46408877
Indsendelsesdato: 11-12-2014