Cykelsti på Bentsensvej
Idébeskrivelse: Der mangler cykelsti på Bentsensvej til skoleelever og de mange nye beboere i det nye boligområde øst for byen. Der køres alt for stærkt på Bentsensvej!

Kontakt
Navn: Anders Munck
Adrese: Trebiens Alle 18, 4330 Hvalsø
E-mail: munckene@kabelmail.dk
Indsendelsesdato: 15-12-2014