Vand skal ledes væk
Idébeskrivelse: Vandet skal ledes væk fra veje, fortorve og bygninger, ifm. ny byudvikling.

Kontakt
Navn: Leif B Hansen
E-mail: boegvald@os.dk
Indsendelsesdato: 18.12.2014