Hovedgade som åndehul
Idébeskrivelse: Hovedgaden som et pænt åndehul. Specialbutikker. Træer - hvorfor ikke frugttræer (gågade).

Kontakt
Navn: Ingen afsender - kontakt Projektkontoret for mere information
Indsendelsesdato: 18.12.2014