Pinselørdag
Idébeskrivelse: Traditioner: Pinselørdag med det hele bør fastholdes, evt. udvides med loppemarked ved søen.

Kontakt
Navn: Ingen afsender - kontakt Projektkontoret for mere information
Indsendelsesdato: 18.12.2014