Model i projektkontor
Idébeskrivelse: På modellen i "butikken vores hvalsø" markere de aktuelt tomme huse.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014