Lukke del af Hovedgaden
Idébeskrivelse: Lukke Hovedgaden fra Østergade til Præstegårdsvej samt fjerne fliser og / eller lave grønne byrum med oplevelser, stille hjørner , bænke m.m.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014