Stisystem og skraldespande
Idébeskrivelse: Flere skralespande i byen og udbygge stsystemet i hele byen , som opfordring til at folk får bevæget sig i dagligdagen.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014