Gangbro
Idébeskrivelse: Gangbro over Søvej til gående trafikanter, ikke mindst skolebørn.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014