Remisen
Idébeskrivelse: Remisen eller Søhus tidligere børnehaver kan bruges som beboerhus så også folk der bor i eget hus eller små lejligheder har mulighed for at leje det til arrangementer og fester.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014