Veje ved Hyldegården
Idébeskrivelse: Vej til ny udstykning ved Hyldegården kunne gå fra Merløsevejen syd for den eksisterende udstykning så man ungår at ødelægge den grønne kile.

Kontakt
Navn: Åse Larsen og Per Sørensen
E-mail: a40883113@gmail.com
Indsendelsesdato: 06.01.2014