Boliger i Hovedgaden?
Idébeskrivelse: Jeg synes det kunne være atraktivt hvis der bliver mulighed for at skabe boliger i hovedgaden. I stedet for at butikkerne står tomme. Og evt. lukke hovedgaden for trafik - gøre gaden hyggelig med mulighed for at stille borde & bænke - skabe liv.

Kontakt
Navn: Anja Svane Breum
Adrese: Solvænget 7, 4330 Hvalsø
E-mail: asvane@live.dk
Telefonnummer: 24418883
Indsendelsesdato: 08.01.2015