Problem på Horseager
Idébeskrivelse: Tung trafik på Horseager, evt. forbud mod lastbil og traktorkørsel. Skiltet bliver jævnligt påkørt.

Kontakt
Navn: Søren Petersen
E-mail: spe@mail.dk
Indsendelsesdato: 13.01.2015