Vand på stationen nordlige del
Idébeskrivelse: Der samler sig vand på stationspladsen. Det foreslås at ændre hældningen så der bliver tørt (ved rampen og trappen).

Kontakt
Navn: Jan Hansen Telefonnummer: 46408877
Indsendelsesdato: 06.01.2015