Overdækket område i Søtorvet
Idébeskrivelse: Hvad med et overdækket område v torvehallen; mellem Brugsen og Solstrålen.

Kontakt
Navn: Helle Marianne Jensen Telefonnummer: 46408924
Indsendelsesdato: 13.01.2015