Offentligt toilet
Idébeskrivelse: Er der tænkt på et offentligt toilet på Søtorvet.

Kontakt
Navn: Leif B Hansen
E-mail: beogvald@os.dk
Indsendelsesdato: 18.12.2014