Facadetegninger
Idébeskrivelse: Jeg vil gerne se flere facaderegninger, både mod Hovedgaden, de nordlige facader og østfacaderne - blok 03N. Jeg vil også gerne se en plan for de grønne ting, træer og bevoksning.

Kontakt
Navn: Jørn Hansen
Adrese: Mosesvinget 9, 4330 Hvalsø
E-mail: to@joern.dk
Telefonnummer: 26191484
Indsendelsesdato: 13.01.2015