Billige boliger
Idébeskrivelse: Opret mindre billige boliger til unge mennesker, så de ikke alle sammen fraflytter kommunen for at studere. Brug evt. de tomme forretninger i Hovedgaden så de bor centralt.

Kontakt
Navn: Finn Terp
E-mail: finn-gitteterp@hotmail.com
Telefonnummer: 22984828
Indsendelsesdato: 13.01.2015