TRÆER LANGS SØGADE
Idébeskrivelse: Træer langs Søgade i begge sider som en alle eller boulevard og gerne en dobbeltrække ind mod det grønne område.

Kontakt
Navn: Jørn Hansen
Adrese: Mosesvinget 9, 4330 Hvalsø
E-mail: to@joern.dk
Telefonnummer: 26191484
Indsendelsesdato: 27-01-2015

Dokumenter
TRÆER LANGS SØGADE