Gratis handicapvenligt offentligt toilet
Idébeskrivelse: Der mangler et offentligt toilet ved stationen. Det skal gerne være gratis som i Roskilde og handicapvenligt.

Kontakt
Navn: Jan Hansen
Indsendelsesdato: 10.03.2015