Fodgængerfelter i Hovedgaden
Idébeskrivelse: Forgængerfelter ved Præstegårdsvej og Kropladsen.

Kontakt
Navn: 2 skolepiger
Adrese: Hovedgaden 12, 4330 Hvalsø
E-mail: voreshvalsoe@lejre.dk
Telefonnummer: 46464913
Indsendelsesdato: 12.03.2015