Visionsdag søndag den 10. april fra kl. 11-14 i Hvalsøhallen

Skrevet den 22-03-2016

Kom og vær med

 

I samarbejde med arkitektvirksomheden SLA, har borgere, virksomheder og foreninger i Hvalsø udarbejdet en vision for byen. Visionen, byens udvikling, fællesskabet med alle Hvalsøs gode kræfter baner vejen frem – med andre ord: vi skal mødes og tale om alt det, som vi gerne vil og kan sammen i vores by.

Kære Hvalsø

Tag din familie og dine venner under armen og kom ned i hallen. Vi sørger for frokost og underholdning for de små.  Hør om visionen for Hvalsø, som den ser ud nu. Hør byens borgere, foreninger og erhvervsliv fortælle om deres drømme for byen – og du kan også fortælle dine. Engager dig i din by og mød andre, der interesserer sig for det samme som dig.

”Vi drømmer om en smuk søndag med over 200 Hvalsøborgere, og ud over at tale om visionen og vores drømme, handler dagen også om, at samles på kryds og tværs omkring alt det, vi brænder for i byen – for vi ER byen, og det er os, der skaber tingene sammen”. Jeg er overbevist om, at vi alle har en lille ildsjæl i os, der brænder for vores by”, fortæller Merete Grunnet fra Paraplyorganisationen for Hvalsøs Idræstsliv (PHI), der er med til at arrangere visionsdagen.  

Hvis du også vil høre nærmere om visionen, engagere dig i arbejdet, men ikke kan den pågældende dag, er du meget velkommen til at kontakte personerne nedenfor, der har deltaget i arbejdet med visionen og visionsdagen:


- Merete Grunnet, formand for Paraplyorganisationen Hvalsøs Idrætsliv (PHI): merete@grunnet.one

- Charlott Bamford Christensen, lokal kunstner og frivillig byudvikler i Vores Hvalsø: jord.ax@sol.dk.

- Gert Fabrin, formand for Hvalsø Bylav: gertfabrin@hotmail.com.

Program for visionsdagen

11.00: Introduktion til den igangværende udvikling i byen og den kommende områdefornyelse i Hvalsø Bymidte.

Hver halve time fortæller to aktive hvalsøborgere fra scenen om deres interesser, projekter og drømme for Hvalsø; hør om idræt, kunst i byen, børnekultur, pop-up butikker i Hovedgaden, naturen mere ind i byen, markeder og meget mere   

12.15: Fælles frokost.

Cafe-møder: mød de aktive borgere i byen, der drømmer om det samme som dig og vil gøre en forskel.

13.45: Opsamling og den videre proces

Bag om visionen

Visionen for Hvalsø er udarbejdet på foranledning borgere, virksomheder og foreninger samt Hvalsø Bylav, der har efterspurgt en langsigtet og samlende vision for byens udvikling. Visionen for Hvalsø er blevet til gennem omfattende involvering af byens mange interessenter i regi af “Vores Hvalsø” i 2015 og gennem inddragelse af centrale videns- og baggrundsmaterialer, herunder fx detailhandels- og trafikanalyser, Juul & Frosts “Helhedsstrategi for Hvalsø Bymidte af 2001 samt Lejre Kommunes brand- og udviklingsstrategi “Vores Sted”, hvor “Naturen ind i alt”, “Gode rammer for fællesskaber” og “Frirum til initiativ” udgør centrale omdrejningspunkter. Arkitektvirksomheden SLA har udarbejdet visionen i tæt samarbejde med byen og Lejre Kommune, der har støttet projektet økonomisk samt gennem nødvendig facilitering af kommunikation, møder og videndeling.

Læs det første bud på visionen for Hvalsø, som nu gennemgår sidste tilretning på baggrund af kommentarer fra byen her.

 

hvalso


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.