Statusopdatering på områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte

Skrevet den 22-09-2016

Byfornyelsesprogram er nu afsendt til godkendelse hos Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet!

22 09 2016

Så var det i sidste uge, mandag den 12. september 2016, at Kommunalbestyrelsen godkendte vores byfornyelsesprogram for Hvalsø Bymidte, og senere på ugen blev materialet afsendt til  Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet for godkendelse. Lige før 1. september 2016 er desuden indsendt ansøgning om ekstraordinære bygningsfornyelsesmidler til særligt Hovedgaden. Begge dele meget spændende, og der forventes svar fra Ministeriet om 6 uger. Vi krydser fingre.

I kan læse eller genlæse det indsendte byfornyelsesprogram her: Læs byfornyelsesprogram for Hvalsø Bymidte. I kan også komme ned i Projektkontoret, hvor det er udstillet på en af væggene.

Stor tak til alle, der har deltaget i udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet, der danner ramme om vores kommende områdefornyelsesarbejde i Hvalsø Bymidte.

Vi er rigtigt mange, der glæder os meget til at komme i gang med alt det spændende, og det første, vi skal tage fat på, er at finde ud af nogle gode rammer for samarbejdet omkring områdefornyelsen, så der bliver masser af frirum for initiativ, stærk koordinering på tværs af grupper/indsatser i byfornyelsesprogrammet og med kommunen, tilførelse af nødvendige kompetencer til opgaveløsningen, bred repræsentation af byens interesser, åbenhed for alle, der vil være med etc.

Næste møde er, som tidligere aftalt:
Torsdag den 3. november fra 17-21 i Projektkontoret i Hvalsø Hovedgade

Alle er meget velkomne, og her burde vores ansøgninger være færdigbehandlet af Ministeriet. Dagorden følger, men sæt gerne kryds i kalenderen.

Mange Hilsener

/Vores Hvalsø –Dorthe & Bjørn – Lejre Kommune


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.