Dagsordner og Referater for temagrupperne

Den 19. april 2015 holdt ”Vores Hvalsø” et startseminar i Hvalsø Hallen. Her blev der dannet tre temagrupper, som arbejder med søområdet, stationsområdet og byen som helhed. Grupperne har siden hen holdt møder og referaterne herfra kan du finde på denne side.

Hvis du har spørgsmål til grupperne kan du sende mail til:

Søområdet: Blomstrende by i bevægelse: Bodil Nissen på bnis@lejre.dk

Stationsområdet: Velkommen til Hvalsø: Dorthe Bach Egemose Agger: doag@lejre.dk

Byen som helhed: Byforum 2015: Bjørn Henrichsen på: bjhe@lejre.dk

I er altid velkomne, møderne er åbne for alle!


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.