Bysamarbejdet Hvalsø er nu dannet

Skrevet den 21-04-2017

bysamarbejdet01

Tak til alle, der var med, da Bysamarbejdet Hvalsø blev dannet søndag den 2. april på Bysamlingen i Kultursalen i Hvalsø. Bysamarbejdet Hvalsø skal i de kommende år tage ansvar for gennemførelsen af områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte i tæt samarbejde byen, den kommunale administration, politikere, rådgivere og andre samarbejdspartnere. Gruppen består af seks repræsentanter for lokale arbejdsgrupper og fem repræsentanter for lokale foreninger:

Tre overordnede anlægsgrupper varetager gennemførelsen af områdefornyelsens større og sammenhængende anlægsarbejder i tæt samarbejde med den kommunale administration, herunder:

  • Hovedgadegruppe: Anlægsgruppe med fokus på udvikling af ny Hovedgaden, trafiksikkerhed, erhvervs- og butiksudvikling mv.
  • Frodighed & Samspil: Anlægsgruppe med fokus på udvikling af steder, forbindelser, frodighed, natur og liv i bymidten.
  • Stationsgruppen - Velkommen til Hvalsø: Anlægsgruppe med fokus på udvikling af stationsområdet.

Tre tema- og ressourcegrupper fungerer som udviklings-, aktivitets- og vidensressource for gennemførelse af områdefornyelsen i tæt samarbejde med ovennævnte anlægsgrupper, herunder:

  • Kunst – og Forskønnelsesgruppe: Tema- og ressourcegruppe med fokus at integrere kunst samt kunstneriske kompetencer og forskønnelsesprocesser i områdefornyelsen.
  • Fortælle- og historiegruppe: Tema- og ressourcegruppe med fokus på formidling af byens historie, arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter.
  • Aktivitetsgruppe: Tema- og ressourcegruppe med fokus på gennemførelse af aktiviteter i forbindelse med områdefornyelsen.

De fem foreningsrepræsentanter er fra hhv. Hvalsø Bylav, Lejre Erhvervsforum, Paraply Hvalsø Idræt, Kulturkaravanen og Skolebestyrelsen på Hvalsø Skole, og fra den kommunale administration deltager tre repræsentanter – de sidstnævnte uden stemmeret. Det første møde i Bysamarbejdet Hvalsø afholdes den 9. maj.

Du kan følge med i dagsorden og referat her

Vær med: Der er brug for alle gode kræfter i byen

Har du ideer og lyst til at være med til at udvikle din bymidte eller spørgsmål til områdefornyelsen, så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til Bysamarbejdet Hvalsø:

Projektkoordinator for områdefornyelsen i Lejre Kommunes administration: 5380 8188 eller bjhe@lejre.dk.

Hovedgadegruppen: Birgitte Boesen: 2339 5272 eller mail@birgitteboesen.dk.
Frodighed og Samspil: Peter Schultz Jørgensen - 4220 5099 eller psjcity@gmail.com.
Stationsgruppen: Ole D. Jensen - 2373 9632 eller oledangvard@gmail.com.

Kunst og Forskønnelse: Charlott Bamford Christensen: 2029 6424 eller jord.ax@sol.dk.
Historiefortælling og Kulturarv: Rolf Hegedys – 4640 7717 eller agent@agentskilte.dk.
Aktivitetsgruppen: Rene Jørgensen – 4071 1991 eller positivglad@gmail.com.

Hvalsø Bylav: Gert Fabrin – 2245 7815 eller gertfabrin@hotmail.com.
Lejre Erhvervsforum: Søren Jepsen – 2988 4181 eller sj@sjauto.dk.
Paraply Hvalsø Idræt: Merete Grunnet – 2264 9938 eller merete@grunnet.one.
Kulturkaravanen: Jens Breum – 2054 2959 eller jensbreum@live.dk.
Skolebestyrelsen Hvalsø Skole: Louise Bonde Raasthøj – 2726 1231 eller lobralab@gmail.com.

bysamarbejdet02

Oplæg fra Bysamlingen og baggrundsmateriale

På Bysamlingen den 2. april 2017, hvor borgmester Carsten Rasmussen bød velkommen, var der oplæg fra områdefornyelsen projektkoordinator Bjørn Henrichsen og Annika Agger, forsker fra RUC med speciale i områdefornyelse og samskabelse. Gense dem via link nedenfor:

Du kan også læse:

Byfornyelsesprogrammet for områdefornyelsen
Visionen for HvalsøVisionen for Hvalsø
Programmet for Bysamlingen den 2. april 2017

Mange hilsener
Bysamarbejdet Hvalsø


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.