Så kan I søge bygningsfornyelsesmidler i Hvalsø Bymidte

Skrevet den 02-06-2017

I forbindelse med områdefornyelsen af Hvalsø Bymidte, der skal sætte en positiv udvikling i gang i bymidten og ikke mindst Hovedgaden, har Lejre Kommune samlet set opnået en pulje til bygningsfornyelse på 1,5 mio. kr. Lejre Kommune finansierer selv 0,45 mio. kr., og resten er statslige midler. Pengene skal gå til at istandsætte nedslidte bygninger og understøtte den positive udvikling af bygningsmassen i Hvalsø bymidte i områdefornyelsesperioden frem mod september 2021, og det er hensigten, at bygningsfornyelsesmidlerne skal strækkes, så der bliver mulighed for at støtte projekter igennem hele perioden.

Vil man søge midlerne, så skal man være parat til medfinansiere mindst 50% af det ansøgte beløb – men gerne mere. Ansøgningerne vil efterfølgende blive behandlet og prioriteret samlet af Bysamarbejdet Hvalsø og den kommunale organisation. Første ansøgningsfrist for alle interesserede er:

Fredag den 25. august 2017

Ansøgninger skal sendes pr. mail til Bjørn Henrichsen, projektleder for områdefornyelsen i Hvalsø Bymidte: bjhe@lejre.dk.
Er du interesseret i at søge om bygningsfornyelsesmidler, så ring eller skriv gerne først for yderligere oplysninger omkring udarbejdelse af ansøgningsmateriale: bjhe@lejre.dk eller 53808188.

image001


Vores Hvalsø er et byudviklingsinitiativ, der gennemføres af Lejre Kommune i tæt samarbejde med byens borgere, foreninger,
erhvervsliv og alle andre interesserede.